Iedereen zou bij (letsel)schade een belangenbehartiger moeten hebben

Een klant die een claim doet op zijn Schadeverzekering Inzittende (svi) zou door zowel de tussenpersoon als de verzekeraar gewezen moeten worden op de mogelijkheid een belangenbehartiger in te schakelen.

blankWord je als verzekeraar aansprakelijk gesteld bij een letselschade dan is in de Gedragscode Belangenbehartiging Letselschade (GBL) geregeld dat je de schadelijdende tegenpartij moet wijzen op het belang van het inschakelen van een belangenbehartiger. Doel van deze gedragscode is om een transparante en snelle afhandeling van letselschade te bevorderen waarbij het slachtoffer centraal staat. In de gedragscode zijn tien gedragsregels en een medische paragraaf opgenomen die een dergelijke afhandeling moeten waarborgen.

Zorgplicht

Maar waarom zou je alleen bij aansprakelijkheid van de tegenpartij het slachtoffer wijzen op het belang van een belangenbehartiger? Zou het niet van goede zorgplicht getuigen als je Schade Verzekering Inzittenden (SVI-)verzekeraar je eigen verzekerde bij (letsel)schade ook wijst op het belang van een belangenbehartiger? Wij vinden van wel. Dat geldt niet alleen voor de verzekeraar maar zeker ook voor de tussenpersoon.

Als slachtoffer weet je nooit zeker of een verzekeraar wel alle schadecomponenten meeneemt in de schadeafwikkeling. Wordt een component ‘vergeten’ dan kan dit grote financiële gevolgen hebben. Alleen vanuit dat oogpunt al, moet je de verzekerde wijzen op een belangenbehartiger die vanuit zijn oogpunt de claim voorbereidt en behandelt.

Voordelen voor verzekeraar en assurantie intermediair

Het hebben van een belangenbehartiger in geval van schade is niet alleen prettig en goed voor het slachtoffer. Wij denken dat er ook voor de verzekeraar en het assurantie intermediair voordelen aan zitten. Welke zijn dat dan:

Verzekeraars willen zo goed en zo snel mogelijk schade uitkeren en de klant zo goed mogelijk bedienen. Inschakeling van een belangenbehartiger levert een juridisch onderbouwde schadeclaim en tijdwinst op in het hele traject.

Het is goed voor het imago van de verzekeringsbranche. De publiciteit rondom bijvoorbeeld de woekerpolissen heeft de branche geen goed gedaan. Het kan derhalve geen kwaad om te laten zien dat verzekeraars het beste voor hebben met hun eigen verzekerden en schadelijdende derden. Door in geval van schade je eigen verzekerde en de tegenpartij te wijzen op de toegevoegde waarde van een belangenbehartiger die de schadeclaim vanuit het oogpunt van de schadelijdende partij beoordeelt, levert sowieso goodwill op.

Niet alleen verzekeraars moeten mensen wijzen op de mogelijkheid van het inschakelen van een belangenbehartiger. Ook het intermediair moet dat doen. Zeker als sprake is van letselschade. De klant verdient een onafhankelijk adviseur die zijn belang bij de claim nastreeft.

Belangenbehartiging

Het grote voordeel van het inschakelen van een belangenbehartiger is natuurlijk dat deze de belangen van het slachtoffer goed in de gaten houdt. De belangenbehartiger handelt conform de normen van zijn eigen beroepsgroep. De tien gedragsregels bij letselschade zijn helder en zouden naar onze mening ook moeten gelden als een claim wordt gedaan op de Schadeverzekering Inzittenden (SVI).

Optimale begeleiding

bij uw letselschade

Een ongelukje zit in een klein hoekje. Hier zijn wij het mee eens. De meest letselschades ontstaan door een foutje. Letselschades als gevolg van verkeersongevallen zijn het bekendste voorbeeld hiervan.

Heeft u een letselschade opgelopen? Dan zult u ongetwijfeld veel  vragen hebben. De belangrijkste is waarschijnlijk: “Hoe nu verder?”

Wij zorgen ervoor dat uw letselschade op correcte efficiënte wijze in behandeling wordt genomen. Daarbij streven wij naar een optimaal resultaat, wat wil zeggen dat wij tot het uiterste gaan om tot een akkoord te komen met de tegenpartij en daarmee een schadevergoeding voor uw letselschade te verkrijgen van de tegenpartij.

Tijd om uw recht te halen? Vraag vrijblijvend een eerste gesprek aan.

blank
Gemaakt tijdens de schouw. Verwonding aan de rechter onderarm van het slachtoffer.
Het slachtoffer droeg tijdens het ongeval geen elektrisch isolerende veiligheidslaarzen.
Overzichtsfoto locatie ongeluk met slachtoffer
Natriumhydroxide veroorzaakte brandwonden bij een slachtoffer

Veelgestelde vragen

U heeft niet dagelijks te maken met het regelen van schade. Al helemaal niet als het gaat om letselschade. Allerlei vragen komen op u af. Er is misschien onduidelijkheid over de vraag wie uw schade moet vergoeden. En hoeveel is die schade dan precies? Nu en in de toekomst. Dat kan hoog oplopen. U bent arbeidsongeschikt geraakt? Hoe gaat het nu verder met uw carrière? En wie helpt u met het veiligstellen van uw werk en inkomen? Kortom, waar vindt u de mensen die de deskundigheid in huis hebben om daadwerkelijk met praktische adviezen en concrete hulp te regelen dat u uw schade vergoed krijgt?

Hieronder vindt u enkele vragen die wij vaak voorgelegd krijgen. De meeste vragen zijn pas goed te beantwoorden nadat wij uw letselschadedossier hebben ingezien of (nog beter) in behandeling hebben genomen. Neem contact met ons voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag!

Wat is letselschade?

Er wordt gesproken over letselschade bij lichamelijke of geestelijke schade als gevolg van een ongeval, misdrijf of medische fout. De meeste ongevallen betreffen verkeersongevallen (het traditionele voorbeeld is de whiplash bij een auto-ongeluk). Ook sport- en bedrijfsongevallen komen regelmatig voor.

Wat is een letselschadespecialist?

Een  letselschadespecialist is een gespecialiseerd jurist of advocaat met veel ervaring op het gebied van letselschadezaken. Met Reinaerts Letselschade haalt u ruim 27 jaar ervaring in huis, waardoor de slagingskans dat wij uw letselschade verhalen op 99% ligt. Vraag vrijblijvend een eerste gesprek aan en wij bekijken graag de mogelijkheden.

Mr. MGM Reinaerts is lid van de VASR. De VASR is de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht, welke zich ten doel stelt het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen.

Uit welke posten bestaat een schadevergoeding?

Loopt u letsel op? Dan heeft u recht op vergoeding van uw letselschade. Uw letselschade kan bestaan uit:

  • Verlies aan verdienvermogen (*uw inkomensschade, ook eventuele zwarte neveninkomsten)
  • Medische kosten (*bijv eigen risico zorgverzekeraar / eigen bijdrage medicijnen)
  • Smartengeld
  • Reiskosten naar artsen/therapeuten a 0,26 eurocent per km
  • Gemis aan zelfwerkzaamheid in en rondom de woning (*u kunt uw eigen tuin niet meer onderhouden etc)

Omdat juridische ondersteuning u als slachtoffers niets kost, raden wij altijd aan om juridische hulp in te schakelen. Zeker in het geval van blijvend letsel is dit een must, zodat u op een degelijke wijze schadeloos wordt gesteld.

 

Hoe groot is de kans op schadevergoeding?

Ieder schadedossier is uniek. Bij een eerste gesprek beoordelen wij de haalbaarheid van uw dossier. Wij kunnen u pas een inschatting geven van uw kansen op het moment dat wij uw dossier dus ingezien hebben.

Wilt u de haalbaarheid laten toetsen? Dit is voor u kosteloos! Neem vrijblijvend contact op via 045-542 90 34 of stuur ons een bericht.

blank

99% succesgarantie

De wederzijdse betrokkenheid tussen Reinaerts Letselschade en cliënten, de no nonsens aanpak, gecombineerd met een uitzonderlijke vasthoudendheid en de uitgebreide en diepgaande kennis van het Nederlandse recht zorgt ervoor dat Reinaerts letselschade in de regio door cliënten gewaardeerd wordt.

Reinaerts Letselschade
Kaalheidersteenweg 138
6467 AE Kerkrade

Wij werken samen met o.a.

blankblank