Wat is affectieschade?

Affectieschade betekent emotionele schade. Het wordt ook wel immateriële schade genoemd. Er kan alleen sprake zijn van affectieschade als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet er iets zijn gebeurd waardoor iemand emotionele schade heeft opgelopen en kan alleen sprake zijn van een vergoeding van schade als dit de schuld is van iemand anders. In […]

Lees meer