Affectieschade betekent emotionele schade. Het wordt ook wel immateriële schade genoemd. Er kan alleen sprake zijn van affectieschade als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet er iets zijn gebeurd waardoor iemand emotionele schade heeft opgelopen en kan alleen sprake zijn van een vergoeding van schade als dit de schuld is van iemand anders. In Nederland wordt tot op heden geen vergoeding (smartengeld) betaald voor affectieschade, maar binnenkort gaat dit veranderen. In sommige andere landen gebeurt dit al veel langer. We kennen allemaal wel de verhalen uit Amerika waar soms enorme bedragen worden uitgekeerd, soms in de miljoenen. Dat zal hier niet gaan gebeuren maar er komt per 1 januari 2019 een nieuwe wet die vergoeding van affectieschade ook in Nederland mogelijk zal maken.

Uitleg letselschade

Letselschade betekent schade aan het lichaam en kan ook schade aan de geest inhouden. Aan de hand van een voorbeeld leggen we de verschillende soorten schades uit.

Saskia rijdt met haar twee kinderen van 4 en 6 jaar op de snelweg. Voor haar ontstaat plotseling een file en zij kan nog net op tijd remmen. Haar achterligger ziet een en ander echter te laat en rijdt haar hard achterop. Door de harde klap raken zij en haar kinderen gewond. Saskia krijgt het stuur in haar maag en haar hoofd slaat tegen de voorruit. Haar oudste dochtertje wordt uit de auto geslingerd en breekt verschillende botten en heeft hoofdletsel. Het jongste kind raakt dusdanig bekneld dat het ter plekke overlijdt. Een verschrikkelijke gebeurtenis met grote gevolgen voor het gezin. De vader van het gezin schakelt een letselschadejurist in.

Allereerst is natuurlijk materiële schade ontstaan. De auto is total loss, de laptop die in de auto lag is kapot, kleding, brillen en andere persoonlijke eigendommen zijn vernietigd. Er worden medische kosten gemaakt, de eigen bijdrage wordt benut, er moeten taxiritten worden betaald, en er zijn kosten voor de begrafenis voor het overleden kind. Deze schade is redelijk eenvoudig te berekenen. Lastiger wordt het om de gevolgschade te berekenen. Ook gevolgschade behoort tot de materiële schade. Saskia is maanden uit de running en kan niet werken. Zij heeft een eigen bedrijf aan huis dat nu geen inkomsten meer genereert en het gezin raakt financieel in de problemen.

Al die kosten zijn natuurlijk vervelend maar er is ook sprake van intens leed. De ouders zijn hun jongste kind kwijt. Het oudste meisje moet veel pijn verdragen en kan niet meer volledig beter worden omdat zij hoofdletsel heeft opgelopen. Haar hele leven is veranderd en het is nog maar de vraag of zij ooit zelfstandig zal kunnen wonen en werken. Saskia heeft nog jarenlang last van de whiplash die zij heeft opgelopen. Vader was er weliswaar niet bij, ook hij heeft enorm veel verdriet te verwerken. Dit verdriet moet worden gezien en gehonoreerd en hier komt de vergoeding voor immateriële schade, een vergoeding voor doorstaan leed, de affectieschade aan bod.

Nieuwe wet affectieschade 2019

Per 1 januari 2019 treedt er in Nederland een nieuwe wet in werking: de wet Affectieschade.
De nieuwe wet versterkt de positie van naasten van slachtoffers en er komt meer aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Natuurlijk neemt een vergoeding in geld het leed niet weg, maar het voelt wel als een erkenning van doorstaan leed en dat kan slachtoffers helpen bij de verwerking van hun verdriet.

  • Hoogte van de uitkering:
    Over de hoogte van de uitkering kan niet worden geprocedeerd, het gaat om vaste bedragen tussen de € 12.500 en € 20.000. Voordeel hiervan is dat niet hoeft te worden gediscussieerd over de ernst van het leed. De vergoeding affectieschade komt bovenop de vergoeding van andere schade zoals de materiële schade en eventuele gevolgschade.
  • Wie komt in aanmerking:
    De groep personen die gebruik kan maken van de nieuwe wet is beperkt. Alleen de partner van een slachtoffer, diens kinderen of ouders komen in aanmerking voor een vergoeding volgens de Wet Affectieschade.

Het verschil met shockschade

Ook anderen mensen dan naasten van een slachtoffer kunnen worden geconfronteerd met de gevolgen van ernstige gebeurtenissen. We halen het voorbeeld van hierboven nog even aan. Verschillende mensen hebben het ongeluk zien gebeuren, waaronder een vrouw die dezelfde leeftijd heeft als Saskia en ook twee kinderen heeft. Zij zag met eigen ogen hoe het oudste meisje uit de auto werd geslingerd en kan dit beeld niet meer van zich afzetten. Elke nacht droomt zij er van, heeft last van flashbacks, ontwikkelt slaapstoornissen, is snel geïrriteerd en extreem schrikachtig. Zij ontwikkelt PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) en durft niet meer in haar auto te rijden. Hier is sprake van shockschade. Slachtoffers van shockschade kunnen geen beroep doen op de Wet Affectieschade maar eventueel wel een procedure starten voor vergoeding van psychische schade.

Schade betalen bij affectieschade

Degene die verantwoordelijk is voor het ongeval moet alle schade betalen. De schuldige moet de materiële schade vergoeden, eventuele gevolgschade, psychische schade en nu dus ook affectieschade. In het voorbeeld hierboven is dat dus de chauffeur die Saskia van achteren heeft aangereden. Gelukkig is elke automobilist verplicht minimaal een WA-verzekering af te sluiten en worden dergelijke kosten vergoed door verzekeraars.

Hulp bij claimen affectieschade

Heeft u hulp nodig bij het claimen van letselschade of affectieschade? Heeft u nog vragen over de nieuwe Wet Affectieschade, wilt u persoonlijk advies of een second opinion? Neem gerust contact op met Reinaerts Letselschade: Telefoon 045-542 90 34. U kunt ons ook bereiken via het contactformulier.

Reinaerts Letselschade is een letselschade bureau dat slachtsoffers van bijvoorbeeld een verkeers- of bedrijfsongeval, van geweld of een medische fout helpt bij het claimen van hun schade. Wij kijken samen met u of u recht heeft op vergoeding van materiële schade, of u recht heeft op smartengeld en of sprake is van bijvoorbeeld inkomensschade. Schakel zo mogelijk in een vroeg stadium een letselschade expert in want ook kleine ongevallen kunnen grote gevolgen hebben. De kosten van hulp en bijstand worden